خانه رویدادهای فعال
$title

پويش شاهنامه خواني

به مناسبت بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي و روز پاسداشت زبان و ادبيات فارسي

$title

تست

تست

$title

پويش غزه مظلوم ( حمايت از ملت ستمديده فلسطين)

مرحله دوم پويش غزه مظلوم با محوريت توليد و نشر محتوا در فضاي مجازي (...

$title

هشتمين دوره جايزه فيروزه

حمايت از کالاها و محصولات فرهنگي با الگوي ايراني و اسلامي