نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

خانه جام باشگاههای کتابخوانی
ششمين دوره جام باشگاههاي کتاب و کتابخواني بخش معرفي باشگاه برتر
زمان باقیمانده تا پایان جشنواره
۱۲
دقیقه
:
۰
ساعت
:
۲۵
روز

ششمین جشنواره جام باشگاههای کتاب و کتابخوانی

اين جشنواره در سه بخش نامه به نويسنده - معرفي فيلم و باشگاه برتر برگزار ميشود (در حال برگزاري)

مراحل ثبت نام

گام اول: ثبت نام مربی

گام اول: ثبت نام مربی

گام دوم: تعریف باشگاه ها

گام دوم: تعریف باشگاه ها

گام سوم: شرکت در دوره

گام سوم: شرکت در دوره


نمایش سطرهای 1 - 1