ارتباط با ما


تلفن: 02145268 داخلی :107-138

پشتیبانی فنی جام باشگاههای کتاب و کتابخوانی - جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب - 02145268 داخلی های 138 و 136 

فکس: 88315930

پست الکترونیکی: info@platzaar.ir

آدرس: تهران - خیابان سمیه - بین مفتح و بهار - روبروی برج سپهر - پلاک 76