ارتباط با ما


تلفن: 02145268 داخلی :138-107

فکس: 88315930

پست الکترونیکی: info@platzaar.ir

آدرس: تهران - خیابان سمیه - بین مفتح و بهار - روبروی برج سپهر - پلاک 76