نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

خانه پويش شاهنامه خواني
پويش شاهنامه خواني
زمان باقیمانده تا پایان پویش
۰
دقیقه
:
۰
ساعت
:
۰
روز

پويش شاهنامه خواني

به مناسبت بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي و روز پاسداشت زبان و ادبيات فارسي

موضوعات

نقالي و شاهنامه خواني
اهداف

اهداف

به مناسبت بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي و روز پاسداشت زبان و ادبيات فارسي

قالب

قالب

ويدئو کليپ حداکثر 2 دقيقه

جوایز

جوایز

تقدير و قدرداني از اثار برگزيده و برتر


- شرايط آثار ارسالي

کليپ ويدئويي 2 دقيقه اي نقالي از نقالي شاهنامه
براي گروه سني کودک و نوجوان

- نحوه ثبت نام و ارسال آثار

سايت پلتزار

اعضای ستاد

سعيد پورابوالقاسم
رييس شوراي سياست گذاري
سعيد پورابوالقاسم
احسان مولايي
دبير پويش
احسان مولايي