تعداد آثار
۲۷۰۹
آثار هفته گذشته
۰
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان

همه موارد

انتقام از آمريکا

انتقام از آمريکا

اين کليپ انتقام سخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را از آمريکا با حمله...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

گل غريب(موسسه ريحان گلستان عترت)

گل غريب(موسسه ريحان گلستان عترت)

مجموعه اي پيرامون زندگاني امام رضا (ع) از ديدگاه قرآن و عترت و اهل...

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
انيميشن

گل غريب(موسسه ريحان گلستا ن عترت)

گل غريب(موسسه ريحان گلستا ن عترت)

مجموعه اي پيرامون زندگاني حضرت امام رضا(ع) از ديدگاه قرآن و عترت

امتیاز

موضوع
ساير موارد
قالب
انيميشن

عقربه هاي زمان و ظهور

عقربه هاي زمان و ظهور

ظهور حکومت جهاني موعود صالحين به پرچمداري ايران اسلامي و اتحاد صالحين...

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

اصول حمکراني اسلامي

اصول حمکراني اسلامي

از اساسي ترين اصول و ارزش هاي حکمراني اسلامي شکل گيري حکومت واحد جهاني...

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

توسل به امام رضا

توسل به امام رضا

حکايت زيبايي از زيارت و توسل به امام رضا

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
کليپ و نماهنگ

راننده ي مشهور

راننده ي مشهور

خاطره مربوط به دوران دفاع مقدس است که راوي با همراهي و راهنمايي حاج قاسم...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کتاب گويا و قصه گويي ديجيتال

مثل پدر

مثل پدر

داستان نوشته شده از زبان کودکي است که در صف نماز جماعت به حاج قاسم...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کتاب گويا و قصه گويي ديجيتال

سردار سليماني

سردار سليماني

سردار سليماني محور مقاومت

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

پوتين قاسم

پوتين قاسم

اسرائيل به اندازه اي بند پوتين حاج قاسم ارزش ندارد...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
عکس و پوستر

نابودي اسرائيل

نابودي اسرائيل

نابودي اسرائيل آرمان
حاج قاسم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
عکس و پوستر

پوستر حاج قاسم

پوستر حاج قاسم

پوستر

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

حاج قاسم، عشق به وطن

حاج قاسم، عشق به وطن

طراحي پوستر با موضوع عشق به وطن سردار.ترکيب دست بريده شده و نقشه ايران و...

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

پوتين قاسم

پوتين قاسم

اصل حمکراني اسلامي نابودي اسرائيل جهانخوار است.بزودي پرچمش زير پوتين...

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

پوتينِ قاسم

پوتينِ قاسم

جهان بزودي شاهد سرنگوني و لگدمال شدن پرچم اسرائيل بوسيله ي پوتين قاسم...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
عکس و پوستر

نقاشي يک رويا

نقاشي يک رويا

روايت خانم نقاش ارمني به وطن ،شهدا بخصوص سردار سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ