خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
نعيمه خشنوديان

نعيمه خشنوديان

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

ياسر محمدخاني

ياسر محمدخاني

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
عکس و پوستر

سيدمهدي فروغي

سيدمهدي فروغي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

زهرا سهرابي

زهرا سهرابي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

رضا عباسي مهرآبادي

رضا عباسي مهرآبادي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
کتاب و نشر

راضيه سالاري مدوار

راضيه سالاري مدوار

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
کليپ و نماهنگ

زهرا علي مددي

زهرا علي مددي

امتیاز

موضوع فعالیت
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب فعالیت
کليپ و نماهنگ

ميثم تاري

ميثم تاري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
کليپ و نماهنگ

سميرا حاج محمدي

سميرا حاج محمدي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
عکس و پوستر

محمود لطيف

محمود لطيف

امتیاز

موضوع فعالیت
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

فاطمه فقيهي

فاطمه فقيهي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
عکس و پوستر

سروين واعظي راد

سروين واعظي راد

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
عکس و پوستر

فاطمه سادات شريفي

فاطمه سادات شريفي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
کليپ و نماهنگ

حسين صباغي

حسين صباغي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
عکس و پوستر

اميرحسين دربهاني

اميرحسين دربهاني

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
فيلم

فرحناز جباري

فرحناز جباري

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
کليپ و نماهنگ