خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
مرتضي قدبائي شهري

مرتضي قدبائي شهري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
انيميشن

راز گستران انديشه فرتاك

راز گستران انديشه فرتاك

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

حسين جواهري نيا

حسين جواهري نيا

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ايمن ديد صدرا

ايمن ديد صدرا

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

سجاد شهرياري

سجاد شهرياري

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
سايت

حميدرضا حاجي حسيني گزستاني

حميدرضا حاجي حسيني گزستاني

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

نبي اله كورش نيا

نبي اله كورش نيا

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
فيلم

توسعه تجارت دشت ميوه بلوط

توسعه تجارت دشت ميوه بلوط

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

خدمات هوشمند ايده طلايي هاتف معاصر

خدمات هوشمند ايده طلايي هاتف معاصر

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

پريسا سياه منصوري

پريسا سياه منصوري

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

عرفان ماهي گير

عرفان ماهي گير

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

حميدرضا جباري

حميدرضا جباري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

امير جوان ملايوسفي

امير جوان ملايوسفي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

اصغر محمدپور

اصغر محمدپور

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

محمد خياط تهرانچي

محمد خياط تهرانچي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

محدثه هلي

محدثه هلي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي