خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
اميد سيفي

اميد سيفي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
انيميشن

فرهنگي مطاف عشق

فرهنگي مطاف عشق

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
سايت

سفير پيام پويا فيلم

سفير پيام پويا فيلم

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
انيميشن

جواد مؤمن زاده

جواد مؤمن زاده

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

سينا جنگجو

سينا جنگجو

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

ياشار ابراهيمي داودلي

ياشار ابراهيمي داودلي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
فيلم

محسن مرادي

محسن مرادي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
فيلم

زهرا بابازاده ملاباشي

زهرا بابازاده ملاباشي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

كاوه منگلي كهتوئي

كاوه منگلي كهتوئي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

مهدي نظري

مهدي نظري

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
فيلم

انرژي گستر صنايع آرويد

انرژي گستر صنايع آرويد

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

امين مولاخواه

امين مولاخواه

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
فيلم

بنيان همايش انديشه سازان توسعه بوعلي

بنيان همايش انديشه سازان توسعه بوعلي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

مجتبي مرادي

مجتبي مرادي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
ساير

عيسي نصيري

عيسي نصيري

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

علي مراقي

علي مراقي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي