خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
ابراهيم باصري

ابراهيم باصري

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

تسهيلگران رشد و اعتلاي كيهان

تسهيلگران رشد و اعتلاي كيهان

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

اميرحسين معصومي باركوسرائي

اميرحسين معصومي باركوسرائي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

ارمغان ايل قشقايي

ارمغان ايل قشقايي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

محمدحسين مشهدي تفرشي

محمدحسين مشهدي تفرشي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

رضا پروين

رضا پروين

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

سيدعلي متقي نژاد

سيدعلي متقي نژاد

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

محمدرضا صباحي

محمدرضا صباحي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

مهرداد رضائي

مهرداد رضائي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
انيميشن

سروش داداشي

سروش داداشي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

عباس صالحي

عباس صالحي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ابوالحسن نيكوصفت راد

ابوالحسن نيكوصفت راد

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

حامد توكل

حامد توكل

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
فيلم

علي اصغر احمدي

علي اصغر احمدي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

علي رضائي

علي رضائي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

عبدالجبار محمدي مزرعي

عبدالجبار محمدي مزرعي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
ساير