خانه شناسا دانش پردازان نوآور تسنيم
دانش پردازان نوآور تسنيم
دانش پردازان نوآور تسنيم
موضوع
حکمراني و مديريت فرهنگي - خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
عکس و پوستر - برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - شبکه اجتماعي

شناسه ملی شرکت
۱۴۰۰۵۴۵۵۷۱۹

نام نام خانوادگی مدیرعامل
رامين جعفرزاده

اطلاعات تماس
آذربايجان غربي، خوي


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار