خانه شناسا $title
موضوع
توليد و نشر محتوا - سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
ساير - نقاشي ديجيتال

مهارت ها
مجسمه سازی - نقاشی وطراحی

اطلاعات تحصیلی
ديپلم

اطلاعات تماس
گلستان، کردکوي
افتخارات
شرکت در مسابقات ووشو