رویداد مجازی حوزه صنعت خلاق 2021

رويداد مجازي حوزه صنعت خلاق 2021 اتحاديه اروپا که امسال با مديريت و ميزباني لهستان در تاريخ 3 و 4 آبان ماه 1400 برگزار مي گردد يک رويداد معرفي، مذاکره و مشارکت دو و چند جانبه، شناسايي متقابل، سرمايه گذاري و همکاري مشترک است .

رویداد مجازی حوزه صنعت خلاق 2021 اتحادیه اروپا که امسال با مدیریت و میزبانی لهستان در تاریخ 3 و 4 آبان ماه 1400 برگزار می گردد یک رویداد معرفی، مذاکره و مشارکت دو و چند جانبه، شناسایی متقابل، سرمایه گذاری و همکاری مشترک است که طراحان، شرکت های فناوری و نوآوری، شرکت ها و تیم های خلاق، شرکت های سنتی ، خوشه ها ، موسسات تحقیق و توسعه، اشخاص و نهادهای سرمایه گذاری و سایر نهادهای نماینده یا درگیر در صنایع خلاق را به هم متصل می کند.

به غیر از جلسات تجاری مجازی دوجانبه که امکان ایجاد ارتباطات تجاری جدید و تقویت نوآوری را فراهم می کند، این رویداد شامل ارائه ها و کارگاه ها و معرفی های اختصاصی خواهد بود.، چالش های جاری در CCI ها، جنبه های فنی همکاری بین طراحان و تولیدکنندگان صنعتی و فرصت های مالی در برنامه اروپای خلاق از مواردی است که در این رویداد به آنها پرداخته خواهد شد.

همچنین برخی طرح ها و ایده ها و محصولات در حوزه های صنایع خلاق در این رویداد معرفی و ارائه خواهند شد.

- به آدرس https://ciz2021.b2match.io/signup مراجعه کرده، فرم ثبت نام آنلاین شرکت کنندگان، مشخصات فعالیت خود و نوع همکاری مورد نظر خود را تعریف کنید.

- داده های شرکت های ثبت شده به طور مداوم در کاتالوگ آنلاین در وب سایت رویداد قرار می گیرد (هر روز شرکت های جدیدی در فهرست ظاهر می شوند!)

آدرس کاتالوگ: https://ciz2021.b2match.io/participants

- از بین کاتالوگ آنلاین ، شرکت کنندگان شرکت هایی را انتخاب می کنند که دوست دارند در طول رویداد تماس تصویری داشته باشند.

- در تاریخ 25-26 اکتبر 2021 (4 و 5 آبان 1400)، مجموعه ای از تماس های تصویری از پیش تنظیم شده بین شرکت های مشترک و علاقمند در بسترسامانه b2match انجام می شود.

 

آدرس وب سایت رویداد: https://ciz2021.b2match.io

۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۱:۲۱