خانه جلوه گاه پايتخت کتاب
پايتخت کتاب

پايتخت کتاب

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
ساير موارد

ثبت نام
از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

قالب
ساير

برگزاری
از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

نوع رویداد
جشنواره

مکان فیزیکی
ندارد

گستره
ملي

بستر مجازی
http//songhorenandegar

توضیحات

امتیاز دهید
ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد