تعداد آثار
۲۷۰۹
آثار هفته گذشته
۰
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان

همه موارد

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس4

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس4

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس4

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس3

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس3

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس3

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس2

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس2

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس2

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس1

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس1

نقاشي ديچيتال شهيد مهندس1

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

دماونا

دماونا

دماونا

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

مستقبل حشد

مستقبل حشد

مستقبل حشد شهيد ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

فتوي دينيه

فتوي دينيه

فتوي دينيه درباره ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

کافة المحطات

کافة المحطات

کافة المحطات

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

کليپ نقاشي کودکانه حاج قاسم سليماني

کليپ نقاشي کودکانه حاج قاسم سليماني

اين اثر در واقع فيلم از مراحل ترسيم نقاشي دختر شش ساله ام با موضوع...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

تغيير المنطقة بالفوضي

تغيير المنطقة بالفوضي

تغيير المنطقة بالفوضي

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

قهرمان من

قهرمان من

حاج قاسم و دفاع از حرم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نقاشي با شن شهيد ابومهدي و شهيد قاسم سليماني

نقاشي با شن شهيد ابومهدي و شهيد قاسم سليماني

نقاشي با شن شهيد ابومهدي و شهيد قاسم سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

استاپ موشن وحدت ايران وعراق براي ابومهدي

استاپ موشن وحدت ايران وعراق براي ابومهدي

استاپ موشن وحدت ايران وعراق براي ابومهدي

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
انيميشن

يه ياد سردار دلها

يه ياد سردار دلها

کليپ کوتاه در مورد رشادت ها و نفوذ سردار سليماني در قشر قشر ملت ايران

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نقاشي ديجينال

نقاشي ديجينال

نقاشي ديجيتال ياوران کوچک ضمنا @nasiri درگوشه کارجهت ثبت اسم خودم...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
عکس و پوستر

حرف هاي بعد رفتنت

حرف هاي بعد رفتنت

وصيت سردار به هر قشر و مقامي

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ