تعداد آثار
۱۲۵۷
آثار هفته گذشته
۰
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
سواد رسانه

سواد رسانه

جلوگيري از انتشار ويروس شايعات

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

سواد رسانه

سواد رسانه

بازي ها يک رسانه قوي برا ي انتقالي فرهنگ به کودکان

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

سواد رسانه

سواد رسانه

شايعات عامل مخرب فضاي جامعه

امتیاز

موضوع
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب
موشن‌گرافي

سواد رسانه

سواد رسانه

نظام رده بندي سني

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
شبکه اجتماعي

کامپيوتر با روبي

کامپيوتر با روبي

دوره آموزش کامپيوتر همراه با روبي، مناسب گروه سني ۵ سال به بالا است. در...

امتیاز

موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب
موشن‌گرافي

ميني سينما

ميني سينما

ميني سينما ، سينماي آنلاين فيلم کوتاه<br>ميني سينما پلتفرم آنلاين...

امتیاز

موضوع
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب
سايت

خطر استفاده افراطي از شبکه‌هاي اجتماعي بر روابط خانوادگي

خطر استفاده افراطي از شبکه‌هاي اجتماعي بر روابط خانوادگي

اين اثر به مخاطرات استفاده افراطي از شبکه‌هاي اجتماعي و تأثير آن بر...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

نقش شبکه‌هاي اجتماعي در افزايش شکاف عاطفي ميان والدين و فرزندان

نقش شبکه‌هاي اجتماعي در افزايش شکاف عاطفي ميان والدين و فرزندان

اين اثر به نقش استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي در ايجاد و افزايش شکاف...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

فرصت طلايي حضور خانواده در شبکه هاي اجتماعي

فرصت طلايي حضور خانواده در شبکه هاي اجتماعي

اين اثر به فرصت هاي طلايي حضور خانواده در شبکه هاي اجتماعي مي پردازد.

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

شبکه هاي اجتماعي و توسعه آموزش هاي فردي

شبکه هاي اجتماعي و توسعه آموزش هاي فردي

اين اثر به نقش شبکه هاي اجتماعي در توسعه مهارت ها و آموزش هاي فردي مي...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

آسيب‌هاي جسمي استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي

آسيب‌هاي جسمي استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي

اين اثر به آسيب‌هاي جسمي استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي مي‌پردازد.

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

اين شبکه ها چشمان شما را هدف گرفته اند

اين شبکه ها چشمان شما را هدف گرفته اند

اين اثر به مضرات و مخاطرات استفاده افراطي از تلفن همراه و شبکه هاي...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

تاثير استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي بر جدايي عاطفي زن و شوهر

تاثير استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي بر جدايي عاطفي زن و شوهر

اين اثر به تاثير استفاده افراطي از شبکه هاي اجتماعي بر جدايي عاطفي زن و...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

تصميم گيري عقلاني در مواجهه با چالش هاي شبکه هاي اجتماعي

تصميم گيري عقلاني در مواجهه با چالش هاي شبکه هاي اجتماعي

اين اثر به لزوم تصميم گيري عقلاني در مواجهه با چالش هاي شبکه هاي اجتماعي...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

غرق شدن والدين در شبکه هاي اجتماعي و اختلال ارتباطي با فرزندان

غرق شدن والدين در شبکه هاي اجتماعي و اختلال ارتباطي با فرزندان

اين اثر به خطرات غرق شدن والدين در شبکه هاي اجتماعي و اختلال ارتباطي با...

امتیاز

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب
موشن‌گرافي

راي

راي

راي مي‌دهم براي آينده‌اي روشن.

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
موشن‌گرافي