تعداد آثار
۲۷۰۹
آثار هفته گذشته
۰
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان

همه موارد

آموزش احکام

آموزش احکام

آموزش احکام

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

موکب

موکب

در روز اربعين موکب خادمياران رضوي

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

خدمت

خدمت

در کنار درمانگرها ،کارکنان بهشت زهرا هم مردم را حمايت و دلداري مي دادنند

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

کادردرمان

کادردرمان

کادر درمان درهمه حال کنار مردم بودند

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

پذيرايي

پذيرايي

کوچکترين کار در مقابل خدمت کادر درمان پذيرايي از آنهاست

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

عاشق زيارت

عاشق زيارت

خاطره گويي از زبان يک تيکه شيشه شکسته د رمورد زيارت اقا امام رضا ع

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
موسيقي و پادکست

کنار مردم

کنار مردم

همدلي کادر درمان در زمان هاي مختلف

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

خادميار

خادميار

عيادت از بيماران و اهدا تبرک رضوي

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر

شيرين و فرهاد

شيرين و فرهاد

داستان شيرين و فرهاد زماني که فرهاد با تمام قدرت شيرين و اسب را بر دوش...

امتیاز

موضوع
خدمات آموزشي و پژوهشي
قالب
هنرهاي تجسمي

مخاطب خاص

مخاطب خاص

جهت پايه گذاري زندگي ديني و نکات تربيتي براي اعضاي خانواده و جامعه و شور...

امتیاز

موضوع
حکمراني فرهنگي
قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)