خانه قفسه نماهنگ باهم که باشيم
نماهنگ باهم که باشيم

نماهنگ باهم که باشيم

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري

قالب
کليپ و نماهنگ

بستر عرضه
-

تاریخ تولید
۱۳۹۹/۱۰/۱۷

توضیحات

بچه هاي روستاي کوشک استان خوزستان در يک حرکت زيبا دست به اقدام حرکتي جهادي براي رونق توليد مي کنند

امتیاز دهید