خانه قفسه مديريت زيست رسانه
مديريت زيست رسانه

مديريت زيست رسانه

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
کتاب و نشر

بستر عرضه
-

تاریخ تولید
۱۴۰۲/۰۳/۱۵

توضیحات

فرهنگ سازي زيست ديجيتالي و فناوري از طريق آموزش و پرورش کودک و نوجوان و آگاهسازي جوانان و خانواده

امتیاز دهید