نظرسنجی نظرسنجی

۱۴۰۳/۰۳/۰۳
3.230.154.90
شرکت کنندگان   فعالان ( مجامع، شتابدهنده ها، پژوهشگران و ... )   مخاطبان
سايت جشنواره   مطبوعات و رسانه ها   شبکه هاي اجتماعي   ساير
نظرسنجي جشنواره
سوالات نظرسنجي وزن شاخص امتياز
۱
به نظر شما جشنواره تا چه ميزان توانسته است گفتمان مصرف صنايع فرهنگي ايراني را در بين مردم ايجاد کند؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۲
نحوه تبليغات و پوشش خبري جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۳
اضافه شدن بخش داوري استارتاپ ها و کسب و کارهاي صنايع فرهنگي به جشنواره را تا چه ميزان موثر ميدانيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۴
استقبال شرکت کنندگان در جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۵
حمايت هاي مادي و معنوي جشنواره از برگزيدگان صنايع خلاق را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۶
تنديس و جوايز اهدا شده به برگزيدگان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۷
به نظر شما جشنواره تا چه ميزان توانسته است در بازارسازي کالاي فرهنگي ايراني موثر باشد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۸
به نظر شما اين جشنواره تا چه ميزان توانسته است کالاي فرهنگي با الگوي ايراني اسلامي را ترويج نمايد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۹
کيفيت و نحوه برگزاري نمايشگاه صنايع فرهنگي در جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۰
جشنواره امسال در مقايسه با جشنواره سال هاي گذشته، در رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، تا چه ميزان موفق بوده است؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۱
عملکرد جشنواره در ترويج و توسعه فرهنگ کارآفريني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۲
زمان بندي و برنامه ريزي اجراي جشنواره از زمان ثبتنام تا داوري و اهداي جوايز را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۳
تمرکز جشنواره بر چهار موضوع (عروسک ،اسباب بازي، نوشت افزار و هداياي فرهنگي) را تا چه ميزان کافي ميدانيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۴
سايت جشنواره به آدرس https://jayezehfiroozeh.ir/ تا چه ميزان پاسخگوي نيازهاي شما بوده است؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۵
جشنواره تا چه ميزان زمينه هاي نوآوري و تبادل آموخته ها در بين توليد کنندگان و هنرمندان ايجاد کرده است؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۶
کيفيت آثار و محصولات راه يافته به بخش داوري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۷
کيفيت و نحوه ي داوري و سطح داوران را در ارزيابي محصولات و استارتاپ هاي راه يافته به بخش داوري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۸
برگزاري جشنواره را تا چه ميزان بر پيشرفت و ارتقا صنايع فرهنگي در کشور موثر مي دانيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۱۹
نحوه تعامل و پاسخگويي دبيرخانه جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۲۰
جشنواره تا چه ميزان توانسته است پيوند ميان بخش خصوصي و دولتي را در حوزه صنايع خلاق ايجاد نمايد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب
۲۱
نحوه ي تعامل و رفتار مناسب عوامل اجرايي جشنواره را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
۲۵.۰۰
ضعيف   متوسط   خوب   خيلي خوب