خانه تحفه سرمایه پذیر
توسعه فناوري بام سلامت
توسعه فناوري بام سلامت
نوع خدمت
ايده

پلتفرم مشاوره،خريد و فروش آثار هنري ديجيتال به صورت NFT و ورودبه دنياي متاورس

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
بازاريابي و تبليغات

قالب
ساير

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران