خانه تحفه سرمایه پذیر
شتاب دهنده آب و آينه
شتاب دهنده آب و آينه
نوع خدمت
ايده

پلتفرم مدرسه خانگي آب و آينه

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 1,000,000,000 ریال تا مبلغ 30,000,000,000 ریال

موضوع
تربيت و کودک و نوجوان

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران