خانه تحفه سرمایه پذیر
آركا باركاو ويرا
آركا باركاو ويرا
نوع خدمت
ايده

پلتفرم آموزش تعاملي کسب و کار فرهنگي ديجيتال «اومند پلاس»

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 3,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات آموزشي و پژوهشي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - سايت

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران