نوع خدمت:
ايده

ساخت و طراحي زيورآلات

نوع حمایت:
مالي

مدل حمایتی: همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 6,200,000,000 ریال

تا مبلغ: 8,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: