تحفه

سرويس تدارک حمايت مالي و تامين سرمايه براي کسب ­وکارهاي فرهنگي ديجيتال است. از اين طريق، براساس طرح توجيهي و ظرفيت­ ها و ويژگي ­هاي کسب ­وکار شما، ميزان منابع و سرمايه مورد نياز براي پيشبرد و تکميل طرح مشخص شده و مطابق شيوه­ نامه­ هاي موجود، پيگيري­ هاي لازم براي جذب سرمايه­ گذار يا تمهيد تسهيلات حمايتي انجام مي­ شود.

تعداد حمایت های ثبت شده(سرمایه گذار)
۱۰
تعداد درخواست های ثبت شده(سرمایه پذیر)
۴۶
ریال
ریال
ریال
ریال