خانه تحفه سرمایه گذار
حميدرضا هادي زاده
حميدرضا هادي زاده
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 100,000,000 ریال تا مبلغ 1,000,000,000 ریال

موضوع
خانواده و سبک زندگي - اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي - حکمراني و مديريت فرهنگي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - سايت

اسامی خدمات حمایتی