خانه تحفه سرمایه گذار
فرهنگي كليد طلايي جهان معاصر
فرهنگي كليد طلايي جهان معاصر
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات اجتماعي - بازي و سرگرمي

قالب
بازي‌هاي رايانه‌اي - کتاب و نشر - سايت - موسيقي و پادکست

اسامی خدمات حمایتی