خانه تحفه سرمایه گذار
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 300,000,000 ریال تا مبلغ 3,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات فرهنگي اجتماعي - خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - سايت - ساير - شبکه اجتماعي - هنرهاي تجسمي

اسامی خدمات حمایتی