خانه تحفه سرمایه گذار
سجاد جمشيديان
سجاد جمشيديان
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 150,000,000 ریال تا مبلغ 1,500,000,000 ریال

موضوع
تربيت و کودک و نوجوان

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - کتاب و نشر

اسامی خدمات حمایتی