خانه تحفه سرمایه گذار
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 200,000,000 ریال تا مبلغ 2,000,000,000 ریال

موضوع
بازاريابي و تبليغات - خانواده و سبک زندگي - خدمات آموزشي و پژوهشي - کودک و نوجوان

قالب
سايت - ساير - هنرهاي تجسمي - فيلم - عکس و پوستر

اسامی خدمات حمایتی