نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 200,000,000 ریال تا مبلغ 2,000,000,000 ریال

موضوع
تربيت و کودک و نوجوان - خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي - خانواده و سبک زندگي

قالب
ساير - سايت - عکس و پوستر - فيلم - هنرهاي تجسمي

اسامی خدمات حمایتی: