نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 200,000,000 ریال تا مبلغ 2,000,000,000 ریال

موضوع
تربيت و کودک و نوجوان - خانواده و سبک زندگي - خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي - سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي

قالب
ساير - سايت - کتاب و نشر

اسامی خدمات حمایتی: