خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
زر آتيه رايكا

زر آتيه رايكا

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

محمدرضا دهقاني زاده

محمدرضا دهقاني زاده

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

اميرمحمد احمدي گوهري

اميرمحمد احمدي گوهري

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

عليرضا زماني

عليرضا زماني

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

جواد ليچاهي

جواد ليچاهي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
فيلم

رهاورد پژوهش ارتباطات

رهاورد پژوهش ارتباطات

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

امير اميران

امير اميران

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

محمد ابراهيمي مقدم

محمد ابراهيمي مقدم

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
عکس و پوستر

حسن جوانشير

حسن جوانشير

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
ساير

آرش گودرزي

آرش گودرزي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

محمد احساني بشلي

محمد احساني بشلي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

محمدرضا حجتي نژاد

محمدرضا حجتي نژاد

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
سايت

حسين دولتي دولت آباد

حسين دولتي دولت آباد

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

عبدالرضا بني كريم

عبدالرضا بني كريم

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
فيلم

سعيد پورايماني

سعيد پورايماني

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

افسانه سلاجقه موردوئيه

افسانه سلاجقه موردوئيه

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
سايت