خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
عليرضا عظيمي حسن آبادي

عليرضا عظيمي حسن آبادي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
هنرهاي تجسمي

بنياد سينمايي فارابي

بنياد سينمايي فارابي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
فيلم

جزيره دانش پارسيان البرز

جزيره دانش پارسيان البرز

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

خديجه مهدي پوراكبرآباد

خديجه مهدي پوراكبرآباد

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

پيشگامان موج تلفن همراه

پيشگامان موج تلفن همراه

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

اعظم قديري لشكاجان

اعظم قديري لشكاجان

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

محدثه شوشتري

محدثه شوشتري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

تكنولوژي توسعه ملي فناوري و آموزشي نارنج

تكنولوژي توسعه ملي فناوري و آموزشي نارنج

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
ساير

سيدعلي انصاريان

سيدعلي انصاريان

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ايده پردازان به نگار قرن

ايده پردازان به نگار قرن

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

محمد رمضاني عليائي

محمد رمضاني عليائي

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

زهرا عسگري

زهرا عسگري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

علي كريم زاده باردئي

علي كريم زاده باردئي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

بازي ساز باش مهديار

بازي ساز باش مهديار

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

مبينا سلطاني

مبينا سلطاني

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي