خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
سجاد احمدي

سجاد احمدي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

مرتضي حاجياني

مرتضي حاجياني

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

مصطفي صناعي

مصطفي صناعي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

شيواالسادات فاطمي اردستاني

شيواالسادات فاطمي اردستاني

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
عکس و پوستر

زهره عرب

زهره عرب

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
عکس و پوستر

جهان تجارت ويانا

جهان تجارت ويانا

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

سمانه مسيح قشقائي

سمانه مسيح قشقائي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
سايت

شيما جلالي

شيما جلالي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
ساير

هانيه اميررياحي

هانيه اميررياحي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
هنرهاي تجسمي

مليحه سيفي

مليحه سيفي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
سايت

محمد ابرقواقليدي

محمد ابرقواقليدي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

همايون سلحشورفرد

همايون سلحشورفرد

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

محسن دانشوربيري

محسن دانشوربيري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
فيلم

مهديه دريائي

مهديه دريائي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

سعيد محمودي

سعيد محمودي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

هانيه رمضاني

هانيه رمضاني

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي