خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
عليرضا نصوحي

عليرضا نصوحي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

داود مقدم شيباي

داود مقدم شيباي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

ناهيد آقاجاني جونقاني

ناهيد آقاجاني جونقاني

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

حسين عابدي

حسين عابدي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

وحيد رستمي

وحيد رستمي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

محمدعلي خاوري

محمدعلي خاوري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

امير حمله بر

امير حمله بر

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

ميلاد گشتيل

ميلاد گشتيل

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

پارس نماد داده ها پند

پارس نماد داده ها پند

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

سهيل يزدان پناه اسرمي

سهيل يزدان پناه اسرمي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
انيميشن

بهاالدين مهري

بهاالدين مهري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

توسعه پيام گستر همتا

توسعه پيام گستر همتا

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

آرمان طهماسبي نمين

آرمان طهماسبي نمين

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

مرتضي اميري

مرتضي اميري

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

مهدي امامي

مهدي امامي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

بهرام سهيلي يكتا

بهرام سهيلي يكتا

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت