خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
محمدكاظم رحيمي

محمدكاظم رحيمي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

داود احمدي اقدم

داود احمدي اقدم

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
سايت

مرتضي عبدالحسيني

مرتضي عبدالحسيني

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

وحيد جعفري هرستاني

وحيد جعفري هرستاني

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

ابراهيم طبرستاني

ابراهيم طبرستاني

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

خانه چهره پردازي آرماني

خانه چهره پردازي آرماني

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
ساير

علي ملكي

علي ملكي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

حسام عيسائي

حسام عيسائي

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

يکتا ارتباط تعاملي پرتو نما

يکتا ارتباط تعاملي پرتو نما

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

رسول شاه محمدي

رسول شاه محمدي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
انيميشن

مصطفي حسين مردي

مصطفي حسين مردي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

محمد تركاشوند

محمد تركاشوند

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

محمدعلي نژاديان

محمدعلي نژاديان

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

تورج علي عنصري

تورج علي عنصري

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

دانش نوين سيب جان

دانش نوين سيب جان

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

اكبر رحماني

اكبر رحماني

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت