خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
پيشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند

پيشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

مجتبي محامد

مجتبي محامد

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

نداي مهر نارکند

نداي مهر نارکند

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

آتي سلامت محيط و کار پويا

آتي سلامت محيط و کار پويا

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

امين كوره پزمشهدي

امين كوره پزمشهدي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

مهندسي ره آوران سنجش تهران

مهندسي ره آوران سنجش تهران

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

محسن سياف زاده

محسن سياف زاده

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

جواد اشرفيان جزي

جواد اشرفيان جزي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

آركا باركاو ويرا

آركا باركاو ويرا

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

مهدي جعفري نژادبيدگلي

مهدي جعفري نژادبيدگلي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

عباس صفاي كفاش

عباس صفاي كفاش

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

نشانه رويش آينده

نشانه رويش آينده

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

عليرضا زندي

عليرضا زندي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

جمع سپاري راتا

جمع سپاري راتا

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

سيدروح اله ملكي

سيدروح اله ملكي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

حميد صلواتي

حميد صلواتي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت