خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
حميد راحت حق

حميد راحت حق

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

عباس عبدي نصيب فر

عباس عبدي نصيب فر

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

يونس وصالي مزين

يونس وصالي مزين

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

زهرا خدمتي

زهرا خدمتي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

محمدعلي جباري

محمدعلي جباري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
ساير

عليرضا كاظم پور

عليرضا كاظم پور

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

علي نجفي حاجيپور

علي نجفي حاجيپور

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

آمنه كريمي حاجي خادمي

آمنه كريمي حاجي خادمي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
ساير

حمداله مرادي

حمداله مرادي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

عبدالرحمن حافظي

عبدالرحمن حافظي

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

ميلاد سميعي

ميلاد سميعي

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

سيدمحمدمهدي كمالي

سيدمحمدمهدي كمالي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

فارس فرا گوهر نما كاني

فارس فرا گوهر نما كاني

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

سيدحسين رشيدي

سيدحسين رشيدي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

مهدي داوري

مهدي داوري

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
سايت

احسان بهشتي

احسان بهشتي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير