خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۲
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۷
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
اميرحسين عيني

اميرحسين عيني

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

حميدرضا غزالي

حميدرضا غزالي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
عکس و پوستر

مهدي جابري

مهدي جابري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

سيدمهدي بني هاشمي لنگرودي

سيدمهدي بني هاشمي لنگرودي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
ساير

علي شريفات

علي شريفات

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

اسحاق آقائي منصورآباد

اسحاق آقائي منصورآباد

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
عکس و پوستر

آرتين ولي الهي

آرتين ولي الهي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

مجيد ميرزائي مقدم

مجيد ميرزائي مقدم

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

فراز هوش شريف

فراز هوش شريف

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

سعيد نجاتي

سعيد نجاتي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
فيلم

فاطمه احمدي

فاطمه احمدي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

سيده نسرين فتوت فر

سيده نسرين فتوت فر

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

نعيمه خشنوديان

نعيمه خشنوديان

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

ياسر محمدخاني

ياسر محمدخاني

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
عکس و پوستر

سيدمهدي فروغي

سيدمهدي فروغي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

زهرا سهرابي

زهرا سهرابي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست