خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
سيدحسن موسوي

سيدحسن موسوي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
سايت

محمد ترك

محمد ترك

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
هنرهاي تجسمي

ريحانه يابري محمد

ريحانه يابري محمد

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
ساير

سعيد كيواني

سعيد كيواني

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
ساير

مرتضي حيدري

مرتضي حيدري

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

حسن بابائي

حسن بابائي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

زهره ابراهيمي اتاني

زهره ابراهيمي اتاني

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

اكرم كشفي

اكرم كشفي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

سجاد صابري

سجاد صابري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
فيلم

هانيه صنعتي

هانيه صنعتي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

الهام خلجي

الهام خلجي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

سيدبهزاد سيدجعفري

سيدبهزاد سيدجعفري

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
انيميشن

توسعه علمي فرهنگي پرآموزي

توسعه علمي فرهنگي پرآموزي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

رضا جمالي

رضا جمالي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

قهرمان رضائي

قهرمان رضائي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
ساير

عقيله پاك

عقيله پاك

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
ساير