خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
علي محمدي دره مراد

علي محمدي دره مراد

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

محمدرضا كريمي فرد

محمدرضا كريمي فرد

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ميثم عادل مشهدسري

ميثم عادل مشهدسري

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
سايت

سيدرحيم هاشمي كروئي

سيدرحيم هاشمي كروئي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

صبا عبدالمحمدي وحيد

صبا عبدالمحمدي وحيد

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

ميلاد جعفري سيسي

ميلاد جعفري سيسي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
انيميشن

آسيه نراقي

آسيه نراقي

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

مرتضي كارگر

مرتضي كارگر

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

سپيده نازيار

سپيده نازيار

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

فاطمه خديور

فاطمه خديور

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
انيميشن

تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

سيدوحيد موسوي

سيدوحيد موسوي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
سايت

سيدحسن حسيني سوته

سيدحسن حسيني سوته

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

حسين ايماني نوجاني

حسين ايماني نوجاني

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

سيداحمد ميرموسوي دوزين

سيداحمد ميرموسوي دوزين

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
عکس و پوستر

سه نقطه همتا

سه نقطه همتا

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي