خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
فريد ملك احمدي

فريد ملك احمدي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

احمد شاكري

احمد شاكري

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

زينب الواني

زينب الواني

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
سايت

مصطفي جمالي راد

مصطفي جمالي راد

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

بنياد ملي بازيهاي رايانه اي

بنياد ملي بازيهاي رايانه اي

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

جواد طيبي

جواد طيبي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

تحقيق و توسعه سرمايه ايرانيان خليج فارس

تحقيق و توسعه سرمايه ايرانيان خليج فارس

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

فاطمه سعيدي نويده

فاطمه سعيدي نويده

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

عليرضا صفري هاشم آبادي

عليرضا صفري هاشم آبادي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

حجت اله داوري دولت آبادي

حجت اله داوري دولت آبادي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

محمدكاظم پروين

محمدكاظم پروين

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

وريا خليلي

وريا خليلي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
سايت

مجيد يوسف زاده

مجيد يوسف زاده

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
فيلم

حميدرضا كيخواه

حميدرضا كيخواه

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
فيلم

علي يعقوبي اعظم

علي يعقوبي اعظم

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

مرضيه مينائي پور

مرضيه مينائي پور

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي