خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
نجمه ايماني

نجمه ايماني

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
انيميشن

نگار نصري

نگار نصري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

مجتبي دانش فر

مجتبي دانش فر

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
هنرهاي تجسمي

گروه طراحان سرگرمي ژوري مانگ

گروه طراحان سرگرمي ژوري مانگ

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
انيميشن

سپهر هنر آريايي

سپهر هنر آريايي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
فيلم

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

نامداران فرهيخته آرش

نامداران فرهيخته آرش

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت

مهرداد پارسافر

مهرداد پارسافر

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ودجا يكصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و دو

ودجا يكصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و دو

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

ايمان كاهكش

ايمان كاهكش

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

سيدمحمدمهدي صفدرزاده

سيدمحمدمهدي صفدرزاده

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

احمد جعفري

احمد جعفري

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

سلامت نسل فرداي ميهن

سلامت نسل فرداي ميهن

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
سايت

مهديه سادات شاهمرادي

مهديه سادات شاهمرادي

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
ساير

حسن ثابتي مطلق

حسن ثابتي مطلق

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

طيبه جواهري

طيبه جواهري

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي