خانه شناسا محمد گودرزي
موضوع
خدمات اجتماعي

قالب
عکس و پوستر - موسيقي و پادکست

مهارت ها
icdl - Photoshop- Autodesk Maya- flash- captivati- director - photoshop

اطلاعات تحصیلی
-

اطلاعات تماس
مرکزي، اراک


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار