خانه شناسا شتاب دهنده آب و آينه
شتاب دهنده آب و آينه
شتاب دهنده آب و آينه
موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - تربيت و کودک و نوجوان - ساير موارد

قالب
انيميشن - بازي‌هاي رايانه‌اي - ساير - کتاب و نشر - فيلم - موسيقي و پادکست

شناسه ملی شرکت
۱۴۰۰۹۶۴۳۸۳۳

نام نام خانوادگی مدیرعامل
سارا سليمي نمين

اطلاعات تماس
تهران، تهران


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار