اميرحسين عيني

اميرحسين عيني

حقيقي

موضوع فعالیت:
محتواي هدفمند

قالب فعالیت:
در همه قالب هاي مرتبط با فتوشاپ اوديشن و پريمير

مهارت ها:
فتوشاپ - اودیشن مقدماتی - اودیشن پیشرفته - سواد رسانه ای

اطلاعات تحصیلی
ديپلم , فقه و حقوق , دانشگاه شهيد مطهري

اطلاعات تماس
اصفهان , نجف آباد mr.myeye2001@gmail.com -