مهدي جابري

مهدي جابري

حقيقي

موضوع فعالیت:
خدمات فرهنگي اجتماعي

قالب فعالیت:
سايت

مهارت ها:
سردبير - مدیرمسئول - روزنامه نگاری - روابط عمومی - مجوز پایگاه خبری

اطلاعات تحصیلی
فوق ليسانس , مديريت رسانه , دانشگاه تهران

سوابق شغلی
روزنامه ايران - روزنامه وطن امروز - تبيان - برنا - تسنيم - شهرنامه - موسسه فرهنگي مطبوعاتي شهرنامه فرنوش - سيدوک - مشاور روابط عمومي - مشاور روابط عمومي و مدير پروژه رسانه‌اي

اطلاعات تماس
تهران , تهران mhdjaberi@gmail.com shahr-nameh.ir

افتخارات

رتبه نخست گزارش خبري - روزنامه ايران

رتبه نخست گزارش خبري - روزنامه ايران

رتبه نخست مصاحبه - تسنيم

رتبه نخست مصاحبه - تسنيم

رتبه نخست مصاحبه _تسنيم

رتبه نخست مصاحبه _تسنيم