خانه شناسا حديث نوروزي
موضوع
ساير موارد

قالب
ساير

مهارت ها
طراحی و ساخت زیورآلات

اطلاعات تحصیلی
فوق ليسانس

اطلاعات تماس
تهران، تهران


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار