خانه شناسا حميدرضا بهوندي
موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت

قالب
فيلم

مهارت ها
-

اطلاعات تحصیلی
ليسانس

اطلاعات تماس
خوزستان، اهواز


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار

نماهنگ بارونيم

نماهنگ بارونيم

خانم عبادي با استفاده از تکنيک خود در بستر شن ها ساده ، اثري خارق العاده...

امتیاز

موضوع
فرهنگ سلامت
قالب
کليپ و نماهنگ

نماهنگ خوشا به حالت اي روستايي

نماهنگ خوشا به حالت اي روستايي

بچه هاي روستا تاچل عليشر به ايفاي نقش مي پردازند و در قالب يک گروه سرود...

امتیاز

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري
قالب
کليپ و نماهنگ

نماهنگ باهم که باشيم

نماهنگ باهم که باشيم

بچه هاي روستاي کوشک استان خوزستان در يک حرکت زيبا دست به اقدام حرکتي...

امتیاز

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري
قالب
کليپ و نماهنگ

نماهنگ الاحرار

نماهنگ الاحرار

نزار قطري پس از حادثه تروريستي اهواز اقدام به سرودن شعري کرد که در قالب...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نماهنگ اهل الفخر

نماهنگ اهل الفخر

در سيل 98 خوزستان اتفاقات خوب و قشنگي به تصوير کشيد در خصوص کمک هاي مردمي

امتیاز

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري
قالب
کليپ و نماهنگ

نماهنگ ايران من

نماهنگ ايران من

خانم عبادي با استفاده از تکنيک شن توانسته به ايفاي نقش بپردازد

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نماهنگ دليرون

نماهنگ دليرون

روستاي کوشک در استان خوزستان جاذبه هاي گردشگري بسيار جالبي دارد که دچار...

امتیاز

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري
قالب
کليپ و نماهنگ