خانه شناسا 0068223013
موضوع
حکمراني فرهنگي

قالب
هداياي فرهنگي

مهارت ها
سفال و سرامیک - مدرس دانشگاه

اطلاعات تحصیلی
فوق ليسانس

اطلاعات تماس
يزد، يزد


-


افتخارات
شرکت در نمايشگاه سراسري صنايع دستي ارذيبهشت ۱۴۰۱.يزدفعالیت ها در پلتزار